FAKTURA ONLINE - wybierz program

Za darmo bez rejestracji

Wystaw fakturę online Faktury online z magazynem Wystaw fakturę vat

Faktura online – wystaw fakturę za darmo!

Faktury to nieodłączna część pracy każdej osoby, która posiada własne przedsiębiorstwo. Jej wystawianie jest jednym z obowiązków każdego szefa firmy – czy też każdej osoby, która go w danej transakcji reprezentuje. Faktury są bowiem dokumentami, które potwierdzają dokonanie jakiejś sprzedaży – to podstawowy dokument, zawierający wszystkie niezbędne dane dotyczące owej transakcji. Wystawiany jest zawsze w dwóch kopiach i można go sporządzać ręcznie, albo też korzystać z e-faktury, czyli tworzyć ją w sposób komputerowy. Oczywiście, każda z opcji posiada swoje wady i zalety, jednak niewątpliwie wersja komputerowa zmniejsza znacząco ilość pracy i umożliwia jej szybsze wykonanie, a nawet błyskawiczne dokonanie niezbędnych poprawek. Na naszej stronie możliwe jest wykonanie właśnie takiej e-faktury, wybierając spośród różnych możliwości (różnych programów). Wszystko jest dostępne za darmo – nie trzeba się więc bać żadnych niespodziewanych opłat. Więcej o programach, fakturach oraz zasadzie działania naszej strony można dowiedzieć się z dalszej części tekstu!

Po co wystawiamy faktury?

Faktury to dokumenty będące podstawowym zaświadczeniem dokonania sprzedaży – obojętnie o jaki produkt chodzi. Faktura zawiera wszystkie istotne dane dotyczące zawartej transakcji – księguje sprzedaż. Jako że transakcja dokonywana jest przez dwie strony, dokument zawiera dane obu stron i jest wystawiany w dwóch egzemplarzach, ażeby każda ze stron miała go u siebie. Istnieje wiele zasad, według których faktury powinny powstawać – jeśli tak się nie stanie, dany dokument może nawet nie zostać uznany za fakturę (mimo że zawiera inne jej cechy). Ogólnie rzecz ujmując, od zawsze były potrzebne jakieś regulacje dotyczące dokonywanych sprzedaży. Przy każdej podobnej transakcji trzeba było przecież ustalić i potwierdzić ile się za nią płaci, kto sprzedaje, kto kupuje, a także na jakich dokładnie zasadach wszystko się odbywa. Od pierwszych tego typu dokumentów prosta już droga do współczesnych faktur – które są bardzo szczegółowe, ale to konieczne dla zapewnienia obu stronom odpowiedniego bezpieczeństwa. Wystawienie i przekazanie faktury łączy się również z nastaniem obowiązku podatkowego. Z każdej transakcji trzeba się bowiem właściwie rozliczyć. Faktura dokumentuje przebieg danej transakcji, a zatem stanowi podstawę do naliczania wysokości podatku naliczonego. Wiele osób zapewne zastanawia się w tym miejscu, dlaczego taki podatek trzeba uiszczać, jednak odpowiedź jest prosta – jedna ze stron transakcji może chcieć odpisać ją od podatku. Może skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury. Jeśli nie byłaby ona opodatkowana, państwo byłoby stratne. Po co więc wystawiamy faktury? Ponieważ są to dokumenty dokumentujące sprzedaż. Tworząc je, działa się zgodnie z określonymi normami i zasadami, dlatego później łatwo jest w nich wszystko sprawdzić. Stanowią dowód dokonania transakcji, która może być właściwie rozliczona. Przy tym jednak nie istnieje tylko jeden typ faktur i nie tylko jeden sposób ich wypełnienia.

Co musi się znaleźć w fakturach?

Faktury są dokumentami niezwykle istotnymi z punktu widzenia interesów obu firm, uczestniczących w danej transakcji, jak również z punktu widzenia państwa, w którym są rozliczane. W związku z tym nie można ich tworzyć zgodnie z własną wolą, czy też przeczuciem tego, co powinno się znaleźć w podobnych dokumentach, a zgodnie z istniejącymi normami i regułami. Co powinno się znaleźć w dobrze skonstruowanej fakturze? Wiele zależy od tego z jakim jej rodzajem mamy do czynienia. Szczególnym rodzajem faktury jest z pewnością faktura VAT. Tego typu faktura jest wystawiana przed podatników podatku VAT. W tego typu fakturze muszą się znaleźć następujące informacje: - dane identyfikujące dokument, czyli jego numer oraz data wystawienia
- identyfikacja stron kupna-sprzedaży, czyli dane dotyczące sprzedawcy oraz nabywcy
- specyfikacja przedmiotu transakcji, czyli na przykład nazwa towaru lub usługi, którą sprzedajemy/kupujemy, a także liczba danych towarów czy usług, ich cena oraz wartość
- dane do rozliczenia obowiązujących podatków
- podsumowanie wszystkich szczegółów transakcji – i to zarówno podane cyframi, jak i słownie
- dane dotyczące uzgodnionych terminów zapłaty i formy, w jakiej będzie się płacić (sprzedaż nie musi się bowiem w całości odbywać w danym dniu)
- dane dotyczące sposobu odbioru towaru, miejsca i dokładnej daty jego dostarczenia, albo realizacji określonych na fakturze usług
- na końcu faktury powinny się znaleźć podpisy uczestników transakcji, choć w tym momencie w naszym kraju nie jest to już zawsze konieczne (wymóg taki istnieje wyłącznie w przypadku faktury VAT RR, wystawianej w transakcjach z rolnikami ryczałtowymi).

Faktura VAT to najczęściej stosowany rodzaj faktury w Polsce – choć tak naprawdę istnieją naprawdę rozmaite ich rodzaje. Można na przykład wymienić następujące typy:
- faktura zaliczkowa
- faktura końcowa
- faktura korygująca
- faktura wewnętrzna
- faktura pro forma.

Oczywiście, i to nie są wszystkie rodzaje faktur – z uwagi na fakt, jak wielu spraw dotyczą, istnieje naprawdę wiele ich typów. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakturę pro forma, jako że jest to ciekawy dokument, nie będący dokumentem księgowym, który jest jedynie zapowiedzią lub propozycją docelowej faktury. Najczęściej rzecz jasna faktury VAT. Istnieje jeszcze jedna, specyficzna forma faktury – to tak zwana e-faktura, którą można wystawić również przy użyciu jednego z naszych programów. E-faktura (inaczej faktura elektroniczna) jest dokumentem tak samo ważnym, jak jego wcześniejsza, papierowa wersja. Wielu osobom wydaje się, że muszą mieć w dokumentach wersję papierową, ale przecież zawsze wszystko można wydrukować. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej faktura tradycyjna, papierowa oraz faktura elektroniczna, czyli e-faktura są sobie równe. Dodatkowo istnieje i drugie rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej – obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku. Rozporządzenie to można zdecydowanie uznać za bardziej liberalne, niż rozporządzenie poprzednie. Zapewnia większą wygodę stronom, które rozliczają się przy pomocy faktury – trudno się zresztą dziwić tej liberalizacji, jako że coraz więcej transakcji odbywa się online. Prawo musi się zaś dostosowywać do okoliczności i iść z postępem – nigdy odwrotnie.

E-faktura – zgodnie z najnowszym rozporządzeniem – jest możliwa do rozliczenia w taki sam sposób, jak i faktura tradycyjna. Rozporządzenie pozostawia też podatnikowi swobodę w zakresie sposobu zapewnienia autentyczności i integralności e-faktury. W dodatku faktura, która powstała jako elektroniczna i w takiej formie została wysłana do odbiorcy, lecz została przez niego wydrukowana, może być traktowana jak zwykła, tradycyjna faktura – papierowa. W związku z tym nie musi spełniać wymagań faktury elektronicznej. Istnieją dane, które muszą się znaleźć we wszystkich fakturach – niezależnie od tego, czy są one tradycyjne, czy też to wersje elektroniczne. Wszystko dlatego, że dokument będący potwierdzeniem pewnej transakcji i podstawą do późniejszych rozliczeń lub roszczeń musi przecież zawierać najważniejsze informacje o tej transakcji. Jeśli chodzi o podstawowe elementy, które muszą się znaleźć w każdej fakturze, są to co najmniej:
- data wystawienia
- numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, umożliwiający zidentyfikowanie faktury w sposób jednoznaczny
- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy - numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a
- numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b
- data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
- nazwa lub rodzaj towaru lub usługi
- miara i ilość towarów, które mają zostać dostarczone/sprzedane lub określenie zakresu wykonanych/zleconych do wykonania usług
- cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku, czyli cena jednostkowa netto
- ewentualne informacje o upustach czy obniżkach cen, również tych w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeśli zostały one zastosowane w danej transakcji, a także ich dokładne kwoty (o ile takie dane nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto)
- wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku, czyli wartość sprzedaży netto
- informacje o stawce podatku
- suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i na sprzedaż zwolnioną od podatku
- kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
- informacje o kwocie sprzedaży ogółem, czyli o końcowej kwocie, jaką za daną transakcję będzie musiała zapłacić strona kupująca.

Dlaczego warto wybrać e-fakturę?

Istnieją osoby, które zapewne wolą tworzyć i wypełniać faktury ręcznie – w sposób tradycyjny. W świecie, który tak często korzysta jednak z komputera, internetu, w którym tak wiele rzeczy należy załatwiać szybko – niemal natychmiast – e-faktury są z pewnością wyjściem o wiele wygodniejszym. Po pierwsze, kiedyś trzeba było posiadać do tego specjalne programy – wiązało się to zatem z koniecznością ich kupna, a zatem z wydaniem na nie pewnej sumy pieniędzy. W tym momencie jednakże istnieją takie strony jak nasza – gdzie można znaleźć programy do wypełniania faktur online.
Po drugie zaś, wypełnianie faktur elektronicznych wiąże się z wieloma korzyściami dla każdej ze stron transakcji. Jakie dokładnie korzyści płyną z wyboru e-faktur? To przede wszystkim: 1.Spora oszczędność, zwłaszcza dla osób, które wystawiają wiele faktur. Przede wszystkim nie trzeba już przesyłać faktur tradycyjną drogą pocztową, a zatem oszczędzamy na przesyłce. E-faktury wygodnie przesyłamy pocztą elektroniczną, nie musząc za to wcale płacić. W ten sposób faktura dojdzie też do drugiej strony o wiele szybciej, niż przesyłka wysyłana w sposób tradycyjny.
2.Szybsze, terminowe dostarczenie, ale również i bezpieczeństwo przesyłania. Zaczynając od tej drugiej kwestii, przesyłanie faktur drogą tradycyjną zawsze wiązało się z pewnym ryzykiem. Zarówno moment wystawienia faktury, jak i chwila jej dostarczenia są określone, a nie zawsze były zależne od jednej ze stron. Trzeba było polegać również na pracownikach poczty, listonoszu czy kurierach, a przecież wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i pewne przypadki, pomyłki czasem się zdarzają. Przesyłając fakturę pocztą elektroniczną w jednej chwili możemy zyskać potwierdzenie jej dostarczenia – to wielce wygodne! Zatem w grę wchodzi szybkość, jak również pewność. Oczywiście, nie zawsze pojawia się potrzeba przesyłania faktury – niektórzy wystawiają ją od razu, a druga strona ją zabiera. Jednakże i tak trzeba się z niej później rozliczać, a e-fakturę można wysłać każdemu, komu tylko jest potrzebna – również w jednej chwili i również w sposób niezawodny.
3.Duża wygoda przechowywania, jako że faktura elektroniczna nie zajmuje tyle miejsca co faktura papierowa. W firmach, gdzie wystawia się wiele faktur, w pewnym momencie można wręcz mieć problem z ich właściwym przechowywaniem. Być może właśnie dlatego duża część przedsiębiorców przestawia się teraz właśnie na e-faktury.
4.Duża wygoda wyszukiwania, jako że programy elektroniczne często wyposażone są w funkcje szybkiego wyszukiwania na przykład po numerze czy dacie. Dzięki temu w jednej chwili mamy dostęp do faktury, która jest nam aktualnie potrzebna. A mimo że tradycyjne dokumenty tego typu posiadają te same oznaczenia, umożliwiające ich znalezienie, to jednak ręczne poszukiwania zawsze trwają nieco dłużej.
5.Możliwość przeglądania wybranej faktury w dowolnej chwili – w końcu może być dostępna na komputerze firmowym, ale również na komputerze księgowego czy dyrektora. W dowolnej chwili można rzucić na nią okiem, odpowiedzieć na czyjeś pytanie, czy coś sprawdzić – nie trzeba w tym celu koniecznie udawać się do firmy, czy też zlecać komuś poszukiwań. 6.Możliwość korygowania faktur elektronicznych. Często w przypadku faktur ręcznych jakikolwiek błąd jest równoznaczny z koniecznością zaczynania całej pracy od początku. Jednakże w przypadku faktur elektronicznych wystarczy tylko poprawić pomyłkę – zmieniając określone dane na poprawne.
7.Możliwość szybkiego tworzenia duplikatów – co jest o wiele bardziej pracochłonne, gdy chodzi o fakturę tradycyjną.
Wszystkie wymienione zalety to oczywiście jedynie część pozytywnych cech, jakie posiadają faktury elektroniczne. W krajach zachodnich wykorzystywane są już powszechnie, zatem trend ten i w Polsce będzie zapewne narastał. Oczywiście, nie zawsze można wystawiać tego typu faktury – wszystko bowiem zależy od tego, czy druga strona transakcji na coś takiego zezwala. Wystawianie i przesyłanie e-faktur można rozpocząć następnego dnia po dokonaniu akceptacji przez odbiorcę. Jeśli zaś nie wyrazi się takiej zgody, również jest to możliwe - do chwili, gdy ktoś nie poprosi, ażeby faktury były raczej papierowe. Klient może też zawsze cofnąć swoje zezwolenie. W takim wypadku trzeba zatem wobec danego klienta – czyli strony transakcji – zacząć znów wystawiać faktury papierowe. Od dnia następującego po dniu, w którym otrzymało się powiadomienie od odbiorcy o wycofaniu akceptacji dla e-faktury, trzeba przestać je wobec niego wystawiać.
Faktura online – dostępne programy Wszystkie osoby, które pragną wystawiać faktury elektroniczne, szukają w sieci odpowiednich programów. Oczywiście, ciężko kupować przysłowiowego kota w worku, nie wiedząc czy dany program rzeczywiście jest sprawny i będzie nam odpowiadał. Dlatego warto skorzystać z darmowych programów online, które umożliwiają wystawianie faktur przez okres próbny - i w swej podstawowej wersji i dłużej - zupełnie za darmo! Strona faktura-online.pl jest miejscem, gdzie znajdzie odpowiedni program zarówno ten, kto sprzedaje jakiś towar lub usługę, jak i ten, kto sprzedaje ich w jednym momencie bardzo dużo – i w tym celu korzysta z magazynu.
Na stronie znajdują się 3 programy, które można wybrać, klikając w następujące ramki:
- Wystaw fakturę online
- Faktury online z magazynem
- Wystaw fakturę VAT.

Wystaw fakturę online – program Afaktury.pl

Afaktury to program z którego w tym momencie korzysta przeszło 47 tysięcy firm. Pogram powstał w odpowiedzi na potrzeby tych osób, które nie mogły korzystać ze zbyt skomplikowanych, dostępnych wówczas na polskim rynku programów tego typu. Zespół potrzebował mobilnego programu, z którego mógłby korzystać w trasie – z uwagi na częste wyjazdy. Skoro zaś nic odpowiednio prostego i szybkiego nie było wówczas dostępne, twórcy Afaktury stworzyli swój własny program! Wszystko zaczęło się w roku 2007, kiedy to powstała wersja pierwsza. Na początku nie była zbyt skomplikowana – to był tylko zwykły szablon, z możliwością zapisywania faktury w wersji PDF. W miarę upływu czasu jednak program ulegał poprawianiu i rozbudowaniu, aż w końcu w roku 2014 pojawiła się czwarta, najlepsza wersja. Jak sami twórcy mówią, to ich „przemyślane i dopieszczone dziecko”. Oczywiście, wciąż nie jest to koniec, bowiem twórcy stale dokładają wszelkich starań, ażeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. Kolejna wersja jest już dostępna, a oni tworzą dalej - zapowiadają zatem jeszcze nowszą wersję, nad którą w tym momencie trwają już prace. Program, który jednak w tym momencie trafia do wszystkich potrzebujących jest naprawdę dobrze rozbudowany. A przy tym na tyle prosty w obsłudze, żeby każdy mógł sobie z tym poradzić!
Czym jest program Afaktura.pl? Jest to program umożliwiający szybkie wystawianie faktur – bardzo wygodne, bo tak naprawdę można to uczynić w każdej wolnej chwili. Program przeznaczony jest do tworzenia e-faktur, choć oczywiście wszystko można później zapisać w pliku PDF i wydrukować – w ten sposób tworząc również fakturę papierową. Tworzonymi dokumentami można później również wygodnie zarządzać – z każdego miejsca w Polsce i na świecie. Wystarczy jedynie mieć dostęp do internetu!
Program umożliwia wystawienie następujących dokumentów:
- Faktury VAT, korekty faktur, noty korygujące
- Faktury RR
- Faktury MARŻA
- Faktury pro forma, zaliczkowe, okresowe, uproszczone
- Duplikaty faktur
- Rachunki
- Dokumenty kasowe: KP, KW
- Ofertę handlową
- Zamówienie
- Inne wzory i dokumenty online.
Nie są to jednak wszystkie możliwości, jakie posiada program. Wiele osób zapewne sądzi, że służy on jedynie do tworzenia wyżej wymienionych dokumentów – owszem, jednak w celu przyspieszenia całej pracy i uczynienia jej jeszcze bardziej wygodną dla wszystkich klientów, program wyposażony został w dodatkowe możliwości. To liczne ułatwienia i dodatkowe funkcje, jakie twórcy uznali za stosowane załączyć do programu. Końcowy efekt jest taki, że wszyscy korzystający z Afaktury.pl mają też możliwość stworzyć:
- kartoteki kontrahentów, z dodatkową możliwością przypisania dowolnej ilości oddziałów lub adresów dostawy towaru dla danego kontrahenta
- podział na produkty i kategorie produktów, tworząc bazę magazynową do jej prostego zarządzania
- dział skupiający się na rabatach, formach płatności czy duplikatach
- podział na faktury według ofert
- listy faktur do wglądu
- dział z fakturami wystawianymi w wielu językach, w tym język angielski, język niemiecki i język rosyjski
- stawki podatku VAT, w przypadku ich zmian
- statystyki i raporty
- wzory i szablony w różnych kolorach, z dodatkową możliwością ich dowolnego edytowania
- wydruki list kontrahentów, faktur, rachunków, raportów
- archiwum wystawionych i wysłanych faktur.
I to nie są wszystkie zalety tego programu! Do czego jeszcze może się przydać? Między innymi stwarza możliwość automatycznego przeliczania walut według kursu NBP. Dane do programu można wprowadzić przy użyciu jednego kliknięcia. Jest to program bardzo intuicyjny, po którym niezwykle łatwo jest się poruszać. Wszystko jest dokładnie opisane, zatem nie ma mowy o pomyłce. Jest wręcz prościej niż w przypadku papierowych faktur – wszystkie błędy można bowiem na bieżąco poprawić! Program posiada dodatkową funkcję przeliczania kwot netto i brutto, z uwzględnieniem różnego podatku VAT, ale również i funkcję automatycznego przypominania o zaległych fakturach. Jeśli zatem kończy się czas jakiejś płatności, albo też faktura już jest przeterminowana, można w łatwy sposób samodzielnie sobie o tym fakcie przypomnieć, jak i przypomnieć o tym dłużnikowi. System działa automatycznie, zatem nawet nie trzeba się tym dodatkowo kłopotać! Program automatycznie sprawdza również poprawność numerów NIP i PESEL, a dodana niedawno funkcja umożliwia weryfikację podatnika VAT. Dzięki tej funkcji można łatwo sprawdzić, czy podatnik, dla którego akurat wystawia się jakąś fakturę jest aktywnym podatnikiem VAT. Jedno z wielu dodatkowych ułatwień to także i możliwość oznaczania nowych faktur w wybrany przez siebie sposób – zgodnie z własną numeracją. Można wybrać numerowanie w skali roku czy miesiąca, albo też dodać własny rejestr faktur.

Jak korzystać z programu Afaktury.pl?

Korzystanie z programu Afaktury.pl jest bardzo proste. Warto oczywiście przed wystawieniem prawdziwej faktury dla kogoś wystawić najpierw jakąś fikcyjną – na próbę. Wówczas można się nauczyć posługiwania programem w pełnym stopniu. W zasadzie jednak nawet wystawienie od razu prawdziwej faktury nie powinno dla nikogo stanowić kłopotu – tym bardziej, że niektóre informacje mogą zostać zapamiętane i można się nimi posłużyć przy następnym korzystaniu. To spore ułatwienie, bo nie trzeba wszystkiego wprowadzać zawsze od nowa. Oczywiście, o zasadzie pracy programu opowiemy jedynie w skrócie, ponieważ wszystko zostało dokładnie opisane w nim samym. Wystarczy kliknąć w odpowiednie okienko na naszej stronie, żeby przejść prosto do niego i zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami. By jednak przekonać nieprzekonanych, że jest to bardzo proste, przedstawimy w skrócie jak wygląda takie tworzenie dokumentu. Wystarczy wybrać opcję „Wystaw dokument”, a następnie wybrać rodzaj faktury, którego wystawienie nas interesuje. Następnie zaś po prostu wpisujemy wszystkie dane w kolejne okienka. Program jest o tyle pomocny, że niektóre dane wypełnia samodzielnie - na podstawie danych wprowadzonych wcześniej przez osobę wystawiającą fakturę. Wypełniamy więc dane dotyczące samej faktury (albo też wypełnia je w sposób automatyczny program), a następnie dane dotyczące sprzedawcy i nabywcy. Możliwe jest pobranie tych danych z bazy, albo też ich zapisanie, by kolejny raz wygodnie je pobrać, zamiast znowu wpisywać. Wpisuje się również dane dotyczące odbiorcy i płatnika, a także dane dotyczące towaru czy usługi, które są później sumowane przez program.
Z programu można oczywiście korzystać za darmo – bez konieczności rejestracji. Mimo wszystko warto jednakże zarejestrować się, jeśli tylko ktoś pragnie wypróbować inne wersje programu – z dodatkowymi funkcjami. Po zarejestrowaniu się, przez 30 dni można korzystać z innych trybów za darmo. Po tym czasie nasze konto również przechodzi w tryb darmowy – chyba, że ktoś zdecyduje się na wykupienie dostępu do trybu standard czy prestige. Jeśli więc komuś nie przypadną one do gustu, niczego na tym nie traci. Jeśli jednak spodobają mu się i uzna, że będą przydatne, może wykupić do nich dostęp – wcześnie już je bowiem wypróbował. Jakie dodatkowe możliwości można w ten sposób zyskać? To między innymi:
- drukowanie faktur w 31 językach obcych
- wysyłka faktur w 31 językach na maila
- zamiana jednego dokumentu w drugi
- dopasowanie ustawień do własnych potrzeb
- płatności online za faktury
- mini magazyn z kontrolą stanów
- generowanie WZ do faktury
- historia płatności za faktury
- własne jednostki miar
- własne rodzaje dostawy
- kilka kont bankowych na dokumencie
- własne statusy i dopiski
- własne nagłówki na dokumentach
- własne dodatkowe informacje na wydrukach
- statystyki sprzedaży
- szablony sprzedawcy
- wybór wyglądu faktur
- faktury walutowe
- podpisy na dokumentach
- wybór miejsca dostawy na dokumencie
- własne teksty maili z dokumentami
- własna stopka w mailach
- zdjęcia produktów na dokumentach
- faktury kosztowe, zakupowe
- eksport danych
- dostęp do API
- konta dla wielu użytkowników (od 12 do 50 użytkowników)
- dodawanie dodatkowych załączników wysłanych razem z fakturami.
Warto dodać, że największa ilość klientów ostatecznie wybiera tryb standard. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli ktoś nie chce za nic płacić i nie interesuje go testowanie innych trybów, ani rejestrowanie się, tryb darmowy jest dla niego zawsze dostępny – a program Afaktury.pl na tyle wygodny, że będzie stanowił nieocenioną pomoc przy wystawianiu faktur i podobnych im dokumentów.

Faktury z magazynem online – faktury.pl

Obsługa gospodarki magazynowej rządzi się swoimi własnymi prawami. Dzięki specjalnym programom możliwe jest szybsze wystawianie faktur nawet na wiele towarów. Można w ten sam sposób tworzyć i inne, niezbędne w tej branży dokumenty. Program Faktury.pl jest przeznaczony dla średnich i dużych firm, których pracownicy chcą skupić się na poważniejszych rzeczach niż tylko tworzenie dokumentacji. Zaoszczędzony w ten sposób czas można bowiem wykorzystać na przykład wymyślając nowe hasła reklamowe, dbając o jeszcze lepszy marketing, rynek zbytu itp. Można też po prostu wykorzystać go po to, żeby jeszcze lepiej i szybciej obsługiwać wszystkich klientów – a to samo w sobie przyniesie wymierne korzyści w przyszłości. Program zdecydowanie ułatwia pracę wszystkim tym, którzy posiadają wielu klientów, mnóstwo towarów i których obroty w każdym miesiącu są naprawdę duże. W takim wypadku ciężko byłoby już posługiwać się tradycyjnymi fakturami i ciężko byłoby wszystkie tworzyć ręcznie. Dzięki specjalnemu programowi każdy błąd można w jednej chwili naprawić, wszystko łatwo wyszukać, a zapisane dane wykorzystywać ponownie, żeby jeszcze bardziej zminimalizować wysiłek. Co potrafi program i co warto o nim wiedzieć?
Faktury.pl jest programem, który będzie przydatny dla firmy z każdej branży. Sprawdzi się doskonale używany przez przedsiębiorstwa z branży budownictwa, hurtowni, transportu, księgowości, nieruchomości, przez lekarzy, prawników, sprzedawców, handlarzy, producentów, rolników itp. W dodatku jest na tyle prosty i przejrzysty, że może być obsługiwany zarówno przez młodych, jak i starszych – poznanie wszystkich jego tajników i nauczenie się wystawiania dokumentów nie zajmuje wiele czasu i nie jest trudne. Nie będzie obciążające dla nikogo. Nie trzeba być szczególnie zaawansowanym w obsłudze komputera – czego zapewne wiele osób się boi. Z pewnością istnieją programy tego typu, które ciężko jest zrozumieć, jednak Faktury.pl to program, który naprawdę jest prosty, a jego obsługa wręcz intuicyjna. W dodatku z uwagi na fakt, że jest to program online, jest dostępny dla wszystkich, którzy tylko posiadają dostęp do internetu. Może być obsługiwany równie dobrze na komputerze, jak i na przykład na tablecie. To dodatkowa wygoda, ponieważ niekoniecznie trzeba być w firmie, żeby wszystko załatwić, jeśli na przykład klient czeka. Można w każdej chwili wystawić czy przesłać fakturę, sprawdzić ją, skopiować, albo skorygować. Program umożliwia wystawianie faktur online, tym samym oferując dostęp do wszystkich dokumentów sprzedażowych, kosztowych, do zleceń, produktów czy klientów. Program magazynowy jest szczególnie warty uwagi, jako że nie posiada limitów w ilości dodawanych produktów i towarów. W związku z tym wszystko można naprawdę szczegółowo opisać, ażeby później łatwiej znaleźć interesujące dane. To wielkie ułatwienie w prowadzeniu firmy, które w dodatku dostępne jest w każdej chwili i na każdym urządzeniu z dostępem do internetu. Produkty można wygodnie posortować, poukładać w dowolny sposób, na przykład segregując w odpowiednich kategoriach. Ciekawe jest też i to, że z kilku produktów można stworzyć jeden właściwy, tym samym przypisując mu właściwą cenę produkcji oraz sprzedaży. To odpowiedź na potrzeby tych, którzy czasem łączą niektóre towary w odpowiednie komplety, sprzedając je wspólnie. W innym programie mogłoby to być problematyczne – dzięki przedstawionemu programowi rozliczanie tego typu zestawów nie jest żadnym kłopotem. To jeszcze nie wszystko – zarządzanie nawet kilkoma magazynami jest jak najbardziej możliwe i nikt się w tym nie pogubi. Program magazynowy jest przeznaczony głównie dla hurtowni, jako że one najwięcej skorzystają z jego licznych funkcji. Umożliwia bowiem między innymi tworzenie dodatkowych dokumentów, czyli na przykład:
- cennik wybranych lub wszystkich produktów
- raport i zestawienie sprzedaży
- inwentaryzacja okresowa, roczna
- naklejki z kodem.
Program będzie jednak odpowiedni również i dla sklepów internetowych, a nawet i dla sklepów stacjonarnych. Faktury.pl to nowsza odsłona wspomnianego wcześniej programu Afaktury.pl – nie można się zatem dziwić, że wszystko jest dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Twórcy bowiem już od wielu lat unowocześniają swój program, żeby uczynić go jeszcze bardziej przyjaznym i zrozumiałym dla każdego klienta. Nie będziemy kolejny raz wymieniać wszystkich funkcji, jakie posiada program i wszystkich możliwości, jakie oferuje. Warto jednak uświadomić wszystkim, że korzystanie z programu jest jeszcze korzystniejsze – zwłaszcza dla tych, którzy prowadzą magazyn. W każdej chwili można mieć dostęp do wszystkich produktów, cen, informacji o sprzedaży itp. Magazyny produktów mogą być zawsze dostępne online. Dzięki programowi można zresztą również tworzyć dowolne dokumenty z danymi, a nawet tabelami, jak też analizować firmy i kontrahentów na podstawie zebranych statystyk. Co ważne, program Faktury.pl umożliwia również integrację z wieloma programami zewnętrznymi, by wymieniać z nimi dane. Dzięki temu tworzenie dokumentacji może być jeszcze prostsze, a informacje zebrane o produktach czy klientach mogą służyć innym działom – na przykład reklamowym.

Wystaw fakturę VAT – faktura.egrupa.pl

Program, z którego można skorzystać na naszej stronie jest udostępniony w dwóch wersjach językowych – angielskiej i polskiej. Prezentowany program jest nieco starszą wersją wymienionego na samym początku programu Afaktury.pl. Wiele osób korzysta jednak właśnie z tej wersji – jest bowiem naprawdę prosta w obsłudze i nikt nie będzie miał z tym żadnych kłopotów. Możliwości klientów są różne, w zależności od tego, czy zdecydują się na wersję darmową, czy też na zakup abonamentu. Warto wymienić, jakie funkcje w każdej z opcji można zyskać: 1.W wersji darmowej:
- wystawianie faktur w każdej chwili (choć maksymalnie 3 sztuki dziennie)
- darmowe faktury można zapisać w pliku pdf na komputerze
- automatyczne przeliczanie wartości netto oraz brutto
- przedstawienie kwoty w formie liczbowej oraz słownej
- możliwość edycji wszystkich pól i nazw nagłówków
- możliwość dodania niezliczonej ilości nowych pozycji
- możliwość przypisania do danej oferty rabatu
- podstawowy wzór faktury w wydruku
- wszystko bez konieczności rejestracji!
2.W wersji abonamentowej między innymi: - możliwość zapisania faktury w PDF oraz na zabezpieczonych serwerach online, do których zawsze ma się dostęp po uprzednim zalogowaniu
- możliwość edytowania, zmieniania wybranych danych, podglądania, drukowania lub wysyłania danej faktury kontrahentowi na adres e-mail
- możliwość zapisania i edytowania danych swojej firmy, które później pojawiają się automatycznie
- możliwość zapisania i edytowania danych kontrahenta, które później pojawiają się automatycznie
- tworzenie archiwum listy faktur z zaawansowaną wyszukiwarką
- możliwość zapisania i edytowania produktu oraz jego ceny
- możliwość własnej numeracji faktur
- utworzenie listy faktur z podziałem na lata/miesiące/kontrahentów
- tworzenie faktur okresowych (cyklicznych)
- kontrolowanie płatności za wystawione faktury
- automatyczne przeliczanie wartości netto oraz brutto
- przedstawienie kwoty w formie liczbowej oraz słownej
- wybór waluty
- wystawianie faktury zaliczkowej
- wystawianie faktury pro forma
- rachunek uproszczony
- faktura korygująca
- export/import danych do pliku Excel
- wprowadzanie długiego opisu usługi lub produktu
- wysyłanie wiadomości do kontrahentów
- możliwość stworzenia podpisu graficznego faktury (zdjęcie pieczątki z podpisem)
- możliwość ustawienia stopki oraz uwag do faktury
- możliwość przypisania kilku kont bankowych
- wystawianie nieograniczonej ilości faktur
- faktura w wersji angielskiej
- faktura w wersji niemieckiej (wkrótce)
- faktura w wersji rosyjskiej (wkrótce)
- tworzenie raportów.

Podsumowując, na naszej stronie można zapoznać się z 3 programami, pomagającymi w tworzeniu faktur i niezbędnych do pracy każdego przedsiębiorstwa dokumentów. Programy te są przejrzyste, intuicyjne, a przede wszystkim pomocne. To tak naprawdę 3 wersje tego samego programu – jedne starsze, inne nowsze. Przeznaczone są zatem zarówno dla tych, którzy potrzebują jedynie prostego programu, jak i dla tych, którzy mają w tej kwestii nieco większe potrzeby. Dzięki nam i naszym programom w każdej firmie – księgowości, archiwum – może wreszcie zapanować porządek. Warto skorzystać z istniejących możliwości i wypróbować Faktury Online! Każdy będzie zadowolony!